El nostre apartament està pensat per a petits grups o famílies que gaudiran de l’espai exclusiu per ells. No hi ha cap estança compartida amb altres clients.
Les entrades a l’apartament, en cap cas seran abans de 48 hores de la sortida dels clients anteriors.

Volem transmetre la màxima tranquil·litat als nostres clients.
A l’Apartament Torrellenc ara, més que mai, hem extremat les mesures higièniques amb desinfectants (hidroalcohòlic higienitzant per a superfícies) i deixant ventilar durant dos dies la casa abans d’entrar nous clients.